Health Experts Deployed to Kiribati and Tonga to Assist With COVID-19 Response

The Pacific Community (SPC) deployed a team of health experts from the Public Health Division to support requests made by Pacific Island Countries and Territories (PICTs), to assist with its…

Kiribati Language Week – Wikin te Taetae ni Kiribati Kicks off Today

Maubonian te teei i nanon te mwenga bon karekean te maiuraoi, te ongotaeka ao te tangira –¬†Home is where we nurture our children towards a healthy, responsible, loving, and prosperous…